Галерия

Откриване на новата учебна 2023/2024г.

Почетен плакет за ПДТГ

Кариерно ориентиране във Велико Търново

Изпращане на Випуск 2023

Месец на кариерното ориентиране в Стопанска академия

Иновации в действие - 2023 година

Състезания по професии

Иновации в действие 2023 г.

Мобилност на ученици в Берлин, Германия

Седмица на парите

Социален футбол

Училищен празник 2023 година

Котел

Ден на банкера

Занаяти в детската градина

Социален футбол

Посещение в ЦЕРН

Безопасност на движението

Достъп до добра храна, 2022

Образоваелен медиатор

Да почистим България заедно 2023

Първи учебен ден 2022/23

Дуална форма на обучение 2021/22 година

Второ пробно стажуване

Иновация 2022

Иновация 2021/2022

Състезание по английски език

Панорама на образованието

Изпращане на Випуск 2022

Великден

Национални състезания по туризъм

Дърво на бъдещето

Седмица на парите

Национален празник на България

Най-добър млад аниматор

Ден на екскурзоводството

Усвояване тънкостите на барманството

Честване на Апостола

Алекса в Търговската гимназия

137 години Търговска гимназия

Онлайн състезание по английски език

Изложба ученически рисунки

Проект "Икономисти на бъдещето"

Изяви, награди и инициативи по повод Алековите дни 2022

Алекови дни

Демонстрация на спасителна акция

Хелоуин

Европейска седмица на програмирането 2021 г.

Икономисти на бъдещето

"Отново заедно" 2021 г.

Производствена практика Юли 2021

STEM+Business кабинет

Дипломиране 2021

Подкрепа за дуалното обучение

Ден на икономиста 2021

Иновации в действие 2021

Обмен на добри практики в Перник

Бизнесът преподава

Изложба на българската азбука в Историческия парк

Изпращане на Випуск 2021

НС "Най-добра бизнес идея"

Производствена практика 2021

УТФ

Обучениепо графичен дизайн

Производствена практика 2020

Дипломиране на Випуск 2020

ДИ за ПК 2020

Изпращане на Випуск 2020

Дигитално обучение

135 години Търговска гимназия в Свищов

Състезание "Свищов - туристическа дестинация за един ден"

Производствена практика 12 а

Посещение в дом за стари хора

Иновации в действие

Да почистим Българя за един ден!

Производствена практика на Х б клас

ДИ за ПК

11 юни - Ден на икономиста

Боядисване на оградата

24 май

Изпращане на Випуск 2019

Състезание "Най-добра идея за мобилно приложение"

Ден на „Отворени врати”

ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

Изложба на ученическо творчество

134 години ПДТГ

Коледен базар

Представяне на проекти в ПДТГ

Национално ученическо състезание на СА по "ТУРИЗЪМ"

НУС "Проектиране на мобилно приложение"

Предприемачество в туризма

"Най-големият урок в света"

Проект „Училище за родители”

Професионална държавна търговска гимназия, гр. Свищов – история, която респектира, задължава и вдъхновява!

Дарителска кампания

Състезания в СА 2017г.

Иновационен лагер 2017

Кръгла маса 31.10.17г.

Работа по Еразъм +

Първи учебен ден на 2017/18 година

Национална диплома на Симона Аврамова

Посещение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по проект „Бъдещето е толерантност“

Квалификация на педагогическите специалисти

Интериор

Библиотечно-информационен център

Музейна експозиция

Състезание "Най-добра бизнес идея"

Състезания в СА "Д. А. Ценов"

Учебно-тренировъчни фирми

Иновационен лагер

Световна седмица на предприемачеството

Европейска седмица на програмирането

Среща-разговор с Иван Гърчев

IoT - Интернет на нещата

30 Поход на вдъхновителите

Производствена практика на реални работни места

Откриване на 2015/16 учебна година

Ден на дървото - 2015г.

Родителска среща 9.10.15