Галерия

Родителска среща 9.10.15

Ден на дървото - 2015г.

Откриване на 2015/16 учебна година

Производствена практика на реални работни места

30 Поход на вдъхновителите

IoT - Интернет на нещата

Среща-разговор с Иван Гърчев

Европейска седмица на програмирането

Световна седмица на предприемачеството

Иновационен лагер

Учебно-тренировъчни фирми

Състезания в СА "Д. А. Ценов"

Състезание "Най-добра бизнес идея"

Музейна експозиция

Библиотечно-информационен център

Интериор

Квалификация на педагогическите специалисти