Новини

Екип от осем души – учители и ученици от ПДТГ, осъществи обмен в гр. Добрич

В рамките на Национална програма „Иновации в действие“, целяща обмен на добри практики между иновативните училища, в периода 16 - 18 октомври четирима учители и четирима ученици посетиха Частна профилирана езикова гимназия „Райко Цончев“ – гр. Добрич. В същото време на гимназията гостуваше и екип

Прочети...

ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ „ИНОВАТОРИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

За учителите, които вдъхновяват ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Националният конкурс се организира от Министерството на образованието и науката. Цели на конкурса: Да се стимулират и подкрепят учителите, за които работата е мисия, които са креативни, въодушевяват младите хора

Прочети...

Световен ден на туризма в ПДТГ сделки

За отбелязване на Световния ден на туризма /27.09/ , учениците от ХІІ б клас, специалност „¹ на туризма и свободното време“ и участници в клуб „Информационни технологии в екскурзоводството“ – Ивана Симеонова и Донислав Вълков, разработиха и представиха на информационното табло в училището своята зав

Прочети...

Конкурс за стипендии за учебната 2019-2020 г. за ученици от професионални гимназии по икономика

Уважаеми ученици, Уведомяваме виза възможността за получаване на стипендия от Фондация "Атанас Буров". Условията са следните: Стипендията е в размер на 100 лв. и се изплаща за десетте учебни месеца. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

Прочети...

Спортни отличия за учениците на ПДТГ

И тази година учениците от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ взеха участие в традиционното лекоатлетическо състезание в памет на заслужилия треньор на България Жельо Замфиров. Отборът бе съставен от перспективни състезатели от 8 клас и опитни в най-голямата възрастова група 11 – 12 клас.

Прочети...

Родителска среща в ПДТГ

На 26.09.2019 г., от 17:00 ч., в Аулата на ПДТГ се проведе обща родителска среща, при дневен ред: 1. Запознаване с вътрешноучилищната нормативна уредба; 2. Видове стипендии и условия за получаване; 3. Нашите партньори - Фондация "Димитър Хадживасилев" и Училищно настоятелство. Обществен съв

Прочети...