Новини

Сертифициране на знания по математика и компютърни науки

Информираме ви за възможност за сертификация на знания по математика и компютърни науки: ЗАЩО Е ПОЛЕЗНО СЕРТИФИЦИРАНЕТО? 1. Много от университетите в Европа и САЩ изискват определен минимален хорариум часове по математика и/или компютърни науки (програмиране, умения за учене по

Прочети...

Когато с ученето получаваш и умения

Във вестник "Аз-Буки" - специализиран орган на МОН, в раздел "Академична мрежа", можете да прочетете повече по темата, посветена на СА "Д. А. Ценов" и ПДТГ "Д. Хадживасилев" и тяхната обща мисия да обучават и развиват умения: "Професионална гимназия и висше училище стъпка по стъпка надграждат знани

Прочети...

Младежко дръзновение за просперитет на туристическия бизнес

ПДТГ „Димитър Хадживасилев” участва в проект „Дунавски сървайвър за финансова грамотност”, иницииран от Сдружение „Институт Перспективи”. В реализацията на проекта участват младежи от Австрия, Македония, Испания, Полша и България. Целта е да се генерират нови идеи за образователен, културно-истор

Прочети...

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

През втори срок на учебната 2018/2019г. в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ бяха сформирани две групи за допълнителна подкрепа по български език и литература по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

Прочети...

Пътят към успеха е през ПДТГ

Йордан Младенов завършва средното си образование в ДТГ през 2011 г. специалност „Икономическа информатика“. Продължава висшето си образование в Швеция, като завършва образователноквалификационна степен бакалавър със специалност „Международен мениджънт“ в Международно бизнес училище в гр. Йоншопинг.

Прочети...

Успешна симбиоза между Търговската гимназия и Стопанска академия

На 11.07.2019 се дипломира поредният випуск на СА „Д. А. Ценв“ от магистърска програма „Информационни системи и технологии в бизнеса“. Сред студентите са и две момичета, които са пример за успешна професионална реализация и за чудесната симбиоза между Търговската гимназия и Стопанска академия – Свищ

Прочети...