Новини

Провеждане на учебна евакуация

На 18.10.2021 г. в ПДТГ «Д. Хадживасилев» се проведе тренировка на персонала по изпълнение на Плана за защита при бедствия на пребиваващите. Нейната тема бе: «Защита при бедствия и аварии. Работа по зададени условни бедствени ситуации. Учебна евакуация.» Целта бе да се запознаят учениците с норматив

Прочети...

Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие

През учебната 2020/2021 г. Районен съд – Свищов, реализира образователна програма на тема: „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, с ученици от Х клас на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“. Поради обявеното извънредно положение във връзка с COVID-19, обра

Прочети...

УЧЕНИЦИ НА ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“ ПОСЕТИХА ОБЩИНА СВИЩОВ ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ

На 12 октомври ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ се срещнаха с кмета на Община Свищов д-р Генчо Генчев по повод празника на българските общини. Учениците от XI клас, специалности „Електронна търговия“ и „Организация на туризма и свободното време“ бяха придружени от директора на гимназията г-жа

Прочети...

Правилно хранене и активен начин на живот - ключовете към здраве и дълголетие

По покана на г-н Владислав Николаев – бивш възпитаник и настоящ родител на Търговската гимназия и със съдействието на училищното ръководство бе стартирана серия от лекции, посветени на здравето и активния начин на живот. Гост на първото събитие в Аулата на Гимназията бе г-н Емил Златев – инструктор

Прочети...

Приключи мобилността по проект "Икономисти на бъдещето"

Успешно се осъществи още един проект, в който ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ взе активно участие, а именно "Икономисти на бъдещето" - 2020-1-BG01-КА102-078110 по програма "Еразъм"+ . Двадесет ученици от десети, единадесети и дванадесети клас посетиха красивия испански град Сарагоса и прекараха там три

Прочети...

ОБУЧЕНИЕ НА НАСТАВНИЦИ

В периода от 9 до 14 септември 2021 година, в изпълнение на поддейност 4.1. Обучения на наставници в педагогически и методически умения по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014- 2

Прочети...