Новини

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ – ученици от ХІ клас по проект

На основание чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с изпълнение на проект с рег. №2020 - 1 - BG01 - КА102 - 078110 на тема: "Икономисти на бъдещето" в

Прочети...

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ – учители - ръководители по проект

На основание чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с изпълнение на проект с рег. №2020 - 1 - BG01 - КА102 - 078110 на тема: "Икономисти на бъдещето" в г

Прочети...

УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЧЕТОВОДСТВОТО“ ОТБЕЛЯЗАХА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

В седмицата от 21 до 29 ноември, в рамките на инициативата, наречена „Европейска седмица за намаляване на отпадъците”, учениците от клуб „Информационни технологии в счетоводството“ на Търговската гимназия демонстрираха умения за работа с платформи за електронно фактуриране и издаване на платежни док

Прочети...

Ученик от Търговската гимназия е стипендиант на фондация "Ат. Буров"

И тази година Търговската гимназия има повод за гордост. Стана вече традиция ученици от ПДТГ "Димитър Хадживасилев" да са сред избраните 30 ученици от професионалните гимназии от цялата страна, които имат честта и удоволствието да станат едногодишни стипендианти на фондация "Атанас Буров".

Прочети...

Успешно представяне на ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ в национални онлайн ученически състезания по счетоводство

През месец ноември 2020 година ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ взеха участие в състезания, чийто инициатори бяха висши учебни заведения в България. В седмицата на патронния празник на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ се проведе организираното от катедра „Счетоводна отчетност“ Национално он

Прочети...

НП „Заедно за всяко дете - 2020” в ПДТГ

За трета поредна година екипът на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” организира и осъществи дейности по НП „Заедно за всяко дете - 2020” – Модул 2 "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование". В периода 01.10 – 15.11 2020 година се проведоха

Прочети...