Новини

трето място от Национална ученическа конференция

Призово трето място от Националната ученическа конференция "Васил Левски - вулкан от човечност", категория "Клип" бе присъдено на съвместната работа на учител и ученик от Търговската гимназия. Проектът е озаглавен "Времето е в нас и ние сме във времето". Журито, присъдило тази награда, е съставено

Прочети...

УЧИЛИЩЕН КРЪГ ОТ НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОФЕСИИ „НАЙ-ДОБЪР МЛАД ХОТЕЛИЕР“

Училищните кръгове на състезанията продължават. На 23 февруари, в хотел „Нове“ се проведе училищният кръг от Национално състезание по професии „Най-добър млад хотелиер“. Състезанието се проведе по регламент в два кръга и беше предназначено за проверка на знанията и уменията на учениците, получени по

Прочети...

Училищен кръг на Национално състезание "Най-добър млад аниматор"

На 22 февруари, в къща музей „Алеко Константинов“, се проведе училищен кръг на Национално състезание по професии в направление „Най–добър млад аниматор“, с участието на два отбора: „Анимейтърс“ и „Креативните мечтатели“. Бъдещите кадри от областта на туризма трябваше да покажат на практика усвоенит

Прочети...

Дискусия с гост-лектор по проект "Образование за утрешния ден" в Търговската гимназия

На 22.02.2023 г., във връзка с Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, клуб „Програмиране“ към Търговската гимн

Прочети...

Ден на розовата фланелка в Търговската гимназия

На 22.02.2023 г. в Търговската гимназия бе отбелязан станалият вече традиционен Ден на розовата фланелка, който е световен израз на борбата с тормоза в училище. По инициатива на Ученическия съвет, в ранната утрин на последната сряда на февруари бяха раздадени символични "значки" с надпис: "Не на тор

Прочети...

Представители на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ - участници в Национална конференция за Левски

На 18.02.2023 година, в залата на Общински съвет - Ловеч, се проведе Национална конференция на тема: „Васил Левски в историята, литературата и изкуството”, организирана от екипа на сдружение „Екомисия 21 век”, чрез Общински ученически съвет, с финансовата подкрепа на община Ловеч.

Прочети...