Новини

STEM конкурс за ученици в ПДТГ

Цел на конкурса: Разгръщате на творческия потенциал на учениците; прилагане на знания по графичен дизайн, маркетинг, работа в онлайн магазин и други учебни предмети в реализирането на конкретен краен продукт; популяризиране на STEM обучението сред младите хора; финансово стимулиране на креативността

Прочети...

ПДТГ "Димитър Хадживасилев" е официален партньор на "Европейската седмица на професионалните умения 2020"

Това е инициатива на Европейската комисия, която цели да повиши осведомеността относно професионалното образование и обучение (ПОО) и да увеличи неговата привлекателност. Седмицата има за цел да направи ПОО по-привлекателно, за да помогне на младите хора и на възрастните да разгърнат целия си потенц

Прочети...

1 декември – Световният ден за борба срещу СПИН

Датата 1 декември е определена за Световен ден за борба срещу СПИН през 1988 година по инициатива на Световната здравна организация с цел да насочи общественото внимание към проблемите на заболяването и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с него.

Прочети...

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ – ученици от ХІ клас по проект

На основание чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с изпълнение на проект с рег. №2020 - 1 - BG01 - КА102 - 078110 на тема: "Икономисти на бъдещето" в

Прочети...

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОЛЗВАТЕЛИ – учители - ръководители по проект

На основание чл. 258, ал. 1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с изпълнение на проект с рег. №2020 - 1 - BG01 - КА102 - 078110 на тема: "Икономисти на бъдещето" в г

Прочети...

УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В СЧЕТОВОДСТВОТО“ ОТБЕЛЯЗАХА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

В седмицата от 21 до 29 ноември, в рамките на инициативата, наречена „Европейска седмица за намаляване на отпадъците”, учениците от клуб „Информационни технологии в счетоводството“ на Търговската гимназия демонстрираха умения за работа с платформи за електронно фактуриране и издаване на платежни док

Прочети...