Новини

ОТЧЕТ НА УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

През изминалата учебна година, като омбудсман на Търговската гимназия, съвместно с Ученическия съвет на ПДТГ „Д. Хадживасилев“, участвах активно в организирането на мероприятия и кампании с обществен и вътрешноинституционален характер. Омбудсманът е официален ученически представител и се застъпва съ

Прочети...

ПДТГ – УЧИЛИЩЕ ЗА ЗДРАВЕ

През учебната 2019/2020 година ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, стана част от проект „Училища за здраве в Европа“. След участието си на семинари и обучения, екипът на Търговската гимназия за реализиране на проекта разработи своя програма за дейности в рамките на учебната 2019/2020 година. Един

Прочети...

Под купола на Меркурий

През последната ми година учителстване в ПДТГ"Д. Хадживасилев" имах късмета да съм класна на 12б клас. Наистина се оказа късмет – не съм била класна от доста време и от септември направо в 12 клас… Трябваше ми време да се адаптирам. Но децата си заслужаваха всичките ми положени усилия! В тази панде

Прочети...

ПДТГ „Димитър Хадживасилев” - училище за предприемачи–лидери!

51 ученици от Търговската гимназия в Свищов получават професионална квалификация след успешно положени държавни изпити по теория и практика на професията. Така на пазара на труда излизат 16 икономист-информатици, 23-ма организатори на туристическа и агентска дейност и 12 сътрудници в малък и сред

Прочети...

Обръщение от педагогическия екип на ПДТГ “Димитър Хадживасилев” към учениците от седми клас и техните родители

Прочети...

Знаете ли, че...

... през 1902 г. от ученици на Търговската гимназия е създадена първата Ученическа кооперативна потребителна хлебопекарница "Солидарност". Тя е функционирала на площад "Свобода", там, където днес се намира сградата на Фондация "Д. Хадживасилев".

Прочети...