Новини

Европейска седмица на професионалните умения 2023

Европейска седмица на професионалните умения в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" - гр. Свищов

Прочети...

Национална програма "Заедно за всяко дете"

ПДТГ "Димитър Хадживасилев" - гр. Свищов осъществи дейностите по НП "Заедно за всяко дете" Модул 2 "Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст"

Прочети...

Уъркшоп „Дигитални иновации в туризма”

Ученици от ПДТГ "Димитър Хадживасилев" взеха участие в уъркшоп на тема: „Дигитални иновации в туризма” в Стопанска академия „Д. А. Ценов”.

Прочети...

СЕДМИЦАТА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА

Прочети...

Еропейска седмица на програмирането в ПДТГ "Д. Хадживасилев"-Свищов

Прочети...

Международен ден на върастните хора

По случай 1 октомври - "Международният ден на възрастните хора", учениците от VIII а клас посетиха дома за стари хора "Мария Луиза" - гр. Свищов. Учениците поздравиха възрастните хора за празника.

Прочети...