Новини

Производствената практика - реална работна среда за учениците

Съгласно училищните учебни планове, възпитаниците на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов, провеждат производствена практика на реални работни места в града. Те се осигуряват от работодатели, с които училището има сключени договорни отношения.

Прочети...

Учене чрез преподаване

В навечерието на 135-тата годишнина от основаването на Първото българско търговско училище завърши представянето на срочните задания на учениците от специалност „Организация на туризма и свободното време”.

Прочети...

Пътуване в самопознанието

В българската литература пътуването е мотив, който във времето на Алеко Константинов се интерпретира като докосване до непознатия свят и представяне на българина пред този свят.

Прочети...

Пореден повод за гордост

Ежегодно Съюзът на математиците в България организира и провежда Национално Коледно математическо състезание от I до ХII клас в няколко възрастови групи. Задачите за ХII клас са във формат матури по стандарта на МОН и това го прави добра контрола за предстоящите държавни изпити.

Прочети...

135 години Търговска гимназия в Свищов!

135 години от създаването си отбелязва през февруари Търговската гимназия в Свищов.

Прочети...

Състезание "Най-добра идея за мобилно приложение"

На 03.02.2020 г., от 15:00 часа, в Аулата на ПДТГ "Димитър Хадживасилев" - гр. Свищов, ще се проведе състезание "Най-добра идея за мобилно приложение".

Прочети...