Новини

Дигитализация на учебния процес в ПДТГ с Microsoft Office 365 за образованието

В началото на месец март 2020 година иновативният екип на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ проведе с всички учители по общообразователна и професионална подготовка вътрешноинституционална квалификационна дейност под формата на методическо подпомагане на тема: „Създаване на персонален сайт с учебни матер

Прочети...

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правител

Прочети...

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ПДТГ

Информираме ви, че след 16:00 ч. на 15.03.2020 г. в облачната платформа на Офис 365 ще бъде поместен актуален график на учебните занятия за периода на дистанционното обучение.

Прочети...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

От 16 март 2020 г. до второ нареждане учебните занятия в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, ще се провеждат чрез учене от разстояние - в облачната платформа Офис 365.

Прочети...

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

Уважаеми ученици, отправяме към вас следните препоръки: 1. Ограничете излизанията от дома се. 2. Ограничете сбирките с приятели и съученици във и извън дома. 3. Ограничете неналожителните контакти с различни хора.

Прочети...

Участие в състезанието „Моята България”

ПДТГ участва в организираното от Община Свищов ученическо състезание” МОЯТА БЪЛГАРИЯ”, посветено на националния празник – Трети март. Отборът бе в състав: Йоанна Митева, Биляна Бисерова, Терин Елвер от Х б клас и Димитър Игнатов от IX а клас.

Прочети...