Кариерен компас

Осъществява информационна, консултантска и организационна дейност за:

Младежите опознават своите силни страни и трайни интереси и получават мотивация за работа;
Избират дейност за свободното време;
Анализират своите компетентности и ги усъвършенстват;
Подобряват представянето си в урочната дейност и отношенията си с учителите;
Участват в състезания, олимпиади, конкурси;
Правят хармоничен преход към ВУЗ;
Правят правилен избор на професия и на работно място за практическо обучение. 

 

ПРЕДЛАГАМЕ  ВИ ДА  НАПРАВИТЕ  СВОЯ
ПЛАН  ЗА  КАРИЕРНО  РАЗВИТИЕ!

1.    Какви умения имате?  (Къде съм в момента?)
2.    Какво искате да постигнете в професионален план?  (Къде искам да стигна?)
3.    Как мога да стигна до там?  (Какви стъпки трябва да предприема?)
4.    Кой може да ми помогне?  (Какви ресурси мога да използвам?)

 

СПЕЦИАЛИСТИТЕ СА ПРИ НАС!