Материална база

Сградата на Търговската гимназия е изящна със своята класическа архитектура, уютно разположена в красив и потънал в зеленина двор. Арките в лицевата част хармонично се свързват с уникалния купол, с фините фрески. Тя е подслон за учениците както в стремежа им да овладеят икономическото знание, така и в развиване на техния танцов, театрален и музикален талант. 
Сградата на Търговската гимназия е изключително модерна, монументална и красива, вдъхваща респект и предизвикваща възхита както по времето на създаването си, така и днес. Още в началото тя е имала изградена парна инсталация – новост в строителството по онова време. Гимназията няма равна на себе си по целия Балкански полуостров в архитектурно и професионално отношение, поставила основите на икономичското познание в България.
Особено впечатляваща е сградата вечер, когато класическите детайли по фасадата изпъкват загадъчно осветени от разноцветни светлини – една феерия от форми, отблясъци и полусенки, достойна за този великолепен дворец и храм на просветата и културата... Аулата е забележителна с тържествената си атмосфера, с хармонията и чистотата на линиите си. Тя вдъхва респект по време на тържествени събития и конференции. В коридора на втория етаж е уредена постоянна изложба, представяща Виенския университет, по чийто модел е построена и сградата на Държавна търговска гимназия “Димитър Хадживасилев”, обявена за паметник на културата. През годините от своето учредяване ръководството на училището и учителите влагат своите усилия за обновяване и модернизация на материално-техническата база.
В Държавна търговска гимназия “Димитър Хадживасилев” има 17 просторни класни стаи, оборудвани с бели дъски и вътрешни щори, като за целите на обучението са монтирани също 10 стационарни мултимедийни проектори, дарени от Фондация “Д. Хадживасилев” и 4 електронни дъски. Интерактивното обучение по общообразователни и професионални дисциплини се подпомага и от още 4 мобилни проектора. Съществуват 6 съвременни компютърни кабинета с над 50 работни места. 
ДТГ разполага и с кабинет по банково дело, богата библиотека с научна и художествена литература, съдържаща над 17 хиляди тома, голяма спортна площадка, два физкултурни салона и фитнес център, аеробик зала. Към тях има обзаведени модерни съблекални с душ-кабини, а санитарните помещения в Гимназията са по европейски стандарт. За хората с увреждания е изградена рампа, улесняваща достъпа им до учебните зали.
Началото и краят на учебните часове се контролират от електронен звънец. 
Учениците разполагат с безжичен Интернет на територията на училището, а учителите - с индивидуални лаптопи, дарение от Фондация “Димитър Хадживасилев”.
Информационната база се обновява постоянно, за да е на нивото на последните научни достижения и нужди на професионалното образование, за което допринасят създаденият радиоцентър, поддържан от учениците на ДТГ, и информационната видеостена във фоайето на Гимназията. Училищният психолог работи в специализиран психолого-консултативен кабинет, който е на разположение за ученици и родители по всяко време на деня за съвети и помощ при справяне с проблемите на подрастващите. Уреденият Център за кариерно развитие и предприемачество дава среща на социалните партньори и учениците, като им помага да решават практически казуси в учебна среда. Неоценима помощ в работата им са и партньорите ни от Джуниър Ачийвмънт – България.
Към Гимназията е регистрирана и Cisco мрежова академия Интегра, която е член на Българската асоциaция на мрежовите академии - БАМА. 
ДТГ е и единственото ENO- училище в България, заради активното си участие в екологични състезания и форуми в страната и чужбина.