Връзки

  • Фондация "Димитър Хадживасилев"
  • Училищно настоятелство
  • Клуб "Доброволец в ДТГ"
  • Дарители
  • Социални партньори
  • МОН
  • Алумни клуб