Обществен съвет

Мандат 2022-2025

Протокол Обществен съвет - 23.11.2022 г.

Заповед поименен състав на Обществения съвет


Протокол от ОС на 28.07.2022г.

Покана за заседание на ОС на 28.07.2022г.

Поименен състав на обществен съвет към ПДТГ „Димитър Хадивасилев”, гр.Свищов

Протокол № 1-11.12.2019 г.


2021 - 2024

Протокол № 1 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 2 от заседание на Обществения съвет

 

Поименен състав на обществения съвет

Протокол № 1 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 2 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 3 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 4 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 5 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 6 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 7 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 8 от заседание на Обществения съвет

Покана до Обществения съвет - 22.01.2018г.

Покана до Обществения съвет - 04.12.2018г.

Материали за разглеждане - информация за делегирания бюджет

 

Покана до Обществения съвет - 24.04.2018г.

Материали за разглеждане - информация за делегирания бюджет

Протокол № 9 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 10 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 11 от заседание на Обществения съвет

Покана до Обществения съвет

Материали за разглеждане - УП VIII а

Материали за разглеждане - УП VIII б

Покана за членовете на ОС

Материали за заседанието на 08.04.2019 г.

Протокол от заседанието на 08.04.2019 г.

Покана за членовете на ОС за 02.05.2019 г.

Протокол 02.05.2019 г.