Обществен съвет

Протокол от ОС на 28.07.2022г.

Покана за заседание на ОС на 28.07.2022г.

Поименен състав на обществен съвет към ПДТГ „Димитър Хадивасилев”, гр.Свищов

Протокол № 1-11.12.2019 г.


2021 - 2024

Протокол № 1 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 2 от заседание на Обществения съвет

 

Поименен състав на обществения съвет

Протокол № 1 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 2 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 3 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 4 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 5 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 6 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 7 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 8 от заседание на Обществения съвет

Покана до Обществения съвет - 22.01.2018г.

Покана до Обществения съвет - 04.12.2018г.

Материали за разглеждане - информация за делегирания бюджет

 

Покана до Обществения съвет - 24.04.2018г.

Материали за разглеждане - информация за делегирания бюджет

Протокол № 9 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 10 от заседание на Обществения съвет

Протокол № 11 от заседание на Обществения съвет

Покана до Обществения съвет

Материали за разглеждане - УП VIII а

Материали за разглеждане - УП VIII б

Покана за членовете на ОС

Материали за заседанието на 08.04.2019 г.

Протокол от заседанието на 08.04.2019 г.

Покана за членовете на ОС за 02.05.2019 г.

Протокол 02.05.2019 г.