Делегиран бюджет

​Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 31.12.2023 г.

​Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 30.09.2023 г.

​Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 30.06.2023 г.

​Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 31.03.2023 г.


Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 31.12.2022 г.

​Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 30.09.2022 г.

​Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 30.06.2022 г.

​Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 31.03.2022 г.

Бюджет 2021


​Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 31.12.2021 г.

​Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 30.09.2021 г.

​Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 30.06.2021 г.

​Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 31.03.2021 г.


Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 31.12.2020 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 31.09.2020 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 30.06.2020 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 31.03.2020 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 31.12.2019 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 30.09.2019 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 30.06.2019 г.

Информация за изпълнение на делегирания бюджет на ПДТГ към 31.03.2019 г.

Бюджет за 2020 г.

Бюджет за 2019 г.

Заповед за бюджет 2019 г.