COVID-19

НАСОКИ ЗА РАБОТА КОВИД-2023-2024

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА ПДТГ,, ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19


Отпадане на част от противоепидемичните мерки

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 26.07 - 30.07.2021г.

Заповед №1210/30.07.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 19.07 - 23.07.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 12.07 - 16.07.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 05.07 - 09.07.2021г.

Заповед №1141/06.07.2021.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 28.06 - 02.07.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 21.06 - 25.06.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 14.06 - 18.06.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 06.06 - 11.06.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 31.05 - 04.06.2021г.

Заповед 991

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 24.05 - 28.05.2021г.

Заповед № 962/25.05.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 17.05 - 21.05.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 10.05 - 14.05.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 05.05 - 07.05.2021г.

Заповед № 877/29.04.2021г.

Заповед № 876/29.04.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 26.04 - 29.04.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 19.04 - 23.04.2021г.

Заповед №833 / 19.04.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 12.04 - 16.04.2021г.

Заповед 813 от 09.04.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 05.04 - 09.04.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 29.03 - 02.04.2021г.

Заповед 786 от 31.03.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 22.03-26.03.2021г.

Заповед 730 от 22.03.2021

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 15.03-19.03.2021г.

Заповед за изменение и допълнение на Заповед No РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед No РД-01-718 от 18.12.2020 г., Заповед No РД-01-20 от 15.01.2021 г., Заповед No РД- 01-52 от 26.01.2021 г., Заповед No РД-01-98 от 14.02.2021 г. и Заповед No РД-01-132 от 26.02.2021 г.

Временни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Велико Търново, считано от 16.03.2021г. до 29.03.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 08.03-12.03.2021г.

Заповед 709 от 12.03.2021

Заповед 695 от 15.02.2021

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 01.03-05.03.2021г.

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 22 – 26.02.2021 година

Заповед 606 от 15.02.2021

Резултати от анкета за проучване мнението на родителите за провеждане на бързи антигенни тестове сред учениците Общ брой анкетирани родители - 155

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 15 – 19.02.2021 година

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 08 – 12.02.2021 година

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 04 – 05.02.2021 година

Заповед 591 от 08.02.2021

Заповед 474 от 01.02.2021

Заповед 473 от 01.02.2021

Заповед 416 от 18.01.2021г. - изменение

Организиране на обучението на учениците от 5 до 12 клас от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии


Заповед 357 от 21.12.2020г.

Заповед 278 от 30.11.2020г.

Заповед 271 от 26.11.2020г.

Заповед 243 от 11.11.2020 г. Противоепидемични мерки от 12.11 до 30.11.2020 г

Заповед 250 от 13.11.2020 г.

Заповед 2019 от 29.10.2019г.

Допълнение на заповед 153 от 19.10.2020г.

Противоепидемични мерки от 19.10 до 30.11.2020 г.

Заповед № 216/28.10.2020 г.

Заповед № 207/26.10.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” за изминалата седмица 26 – 29.10.2020 година

Допълнителни мерки за предотвратяване разпространяването на респираторни заболявания

Временни противоепидемични мерки в ПДТГ "Димитър Хадживасилев"