COVID-19

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА ПДТГ,, ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19


Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 22 – 26.02.2021 година

Заповед 606 от 15.02.2021

Резултати от анкета за проучване мнението на родителите за провеждане на бързи антигенни тестове сред учениците Общ брой анкетирани родители - 155

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 15 – 19.02.2021 година

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 08 – 12.02.2021 година

Информация за епидемичната обстановка в ПДТГ "Димитър Хадживасилев" за изминалата седмица 04 – 05.02.2021 година

Заповед 591 от 08.02.2021

Заповед 474 от 01.02.2021

Заповед 473 от 01.02.2021

Заповед 416 от 18.01.2021г. - изменение

Организиране на обучението на учениците от 5 до 12 клас от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии


Заповед 357 от 21.12.2020г.

Заповед 278 от 30.11.2020г.

Заповед 271 от 26.11.2020г.

Заповед 243 от 11.11.2020 г. Противоепидемични мерки от 12.11 до 30.11.2020 г

Заповед 250 от 13.11.2020 г.

Заповед 2019 от 29.10.2019г.

Допълнение на заповед 153 от 19.10.2020г.

Противоепидемични мерки от 19.10 до 30.11.2020 г.

Заповед № 216/28.10.2020 г.

Заповед № 207/26.10.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” за изминалата седмица 26 – 29.10.2020 година

Допълнителни мерки за предотвратяване разпространяването на респираторни заболявания

Временни противоепидемични мерки в ПДТГ "Димитър Хадживасилев"