Достъп до информация

  1. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ
  2. Приемане на заявления за достъп до обществена информация
  3. Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация
  4. Правомощия на директора

Обществена информация, предоставена повече от 3 пъти


Адрес, електронна поща, телефон и работно време  за приемането на заявленията за  достъп до информация:

Адрес: гр. Свищов, ул. "Димитър Хадживасилев" №11

Емайл: dtg.svishtov@gmail.com

Телефон: (+359 631) 6 43 84

Работно време: Понеделник - Петък от 09.00 - 16.30