Квалификационна дейност

Квалификационни обучения през учебната 2021/2022 година 

Тема на обучението: ,,Класен ръководител – организация на класа.“

Място на провеждане: ПДТГ ,,Д. Хадживасилев“ Свищов

Период на провеждане: От 11.12.2021г до 12.12.2021г.

Наименование на обучителната организация: Институт за човешки ресурси София

Брой участници: 16


Тема на обучението: "Конфликти. Управление на конфликта. Асертивност.“

Място на провеждане: к.к. Пампорово

Период на провеждане: От 29.04.2021 до 30.04.2021

Наименование на обучителната организация: ФОСИ ,,Възможност“ Хисар

Брой участници: 15