Конкурс

ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” – СВИЩОВ

О Б Я В Я В А

КОНКУРС „НАЙ-ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНА ФИРМА 2016”

І. Критерии за оценка на представянето:

1. Оформление на щанда в съответствие с предмета на дейност
2. Външен вид на служителите и професионална култура на обслужване
3. Каталог - обща визия и оригиналност
4. Уеб сайт - съдържание, навигация, дизайн, функционалност
5.    Многообразие на други рекламни материали:
- баджове;
- визитки;
- брошури;
- флаери и др.

ІІ. Изисквания и краен срок за предоставяне на материалите

Учебното предприятие трябва да изпрати каталога си и рекламните материали на e-mail: dtg.svishtov@gmail.com - за конкурсната комисия по оценяване на УТФ.


Краен срок за изпращане на материалите от конкурса е 05.02.2016г.


Ще бъде извършено предварително оценяване и проверка от комисия на изпратените материалите, а окончателното класиране и връчване на приза ще е на 9 февруари 2016г. след оценка на оформлението на щанда на учебното предприятие.

ІІІ. Награждаване 

Грамота „Най-добро представяне на учебно-тренировъчна фирма 2016” и ваучер, осигурен от Фондация „Димитър Фадживасилев”