Нова сертификация от Майкрософт

След сертифицирането пред световноизвестната фирма на ученици от ДТГ и техния ръководител Теодора Спасова като Майкрософт офис специалисти, беше съвсем естествено и другите IT преподаватели да докажат своите знания и възможности. 
Стопански факултет на СУ "Св. Климент Охридски", партньор на Майкрософт за България, даде възможност на ограничен брой български учители, владеещи английски език, да се явят на изпит и да защитят авторитетния сертификат. 


На 5.02.2016г. г-ца Михаела Маркова и г-н Цветелин Борисов - млади и можещи учители по информатика и ИТ, както и по предмети от специалната подготовка на бъдещите икономисти в ДТГ, заслужено станаха притежатели на сертификата MOS - Word 2013. Така всички учители от IT екипа на ДТГ, които преподават ИТ, вече са защитили знанията си не само пред своите ученици, но и пред Майкрософт.