Избор на заместник-омбудсман на ДТГ "Димитър Хадживасилев"

На 08.02.2016 година бе проведено заседание на ученическия съвет при ДТГ "Димитър Хадживасилев". Омбудсманът на ДТГ даде отчет за извършената до момента работа.
След гласуване, проведено сред членовете на ученическия съвет, за заместник-омбудсман бе избрана Ива Кирилова Кирилова от IXa клас.