Седмица на франкофонията

ДТГ „Димитър Хадживасилев” отбеляза международния Ден на франкофонията 20 март със събития през седмицата 15-22 март 2016 г.

На 15 март 2016 г. се проведе фотобеседа с лектор Ангел Гецов, който запозна учениците от ІХ В клас с различни региони на Франция посредством множество снимки и лични впечатления от многобройните си пътувания.

На 16 март 2016 г. се проведе беседа за франкофонията в учителската стая.

Ученичката Цветелина Маринова от ІХ В клас подготви презентация за Едит Пиаф по случай 100 години от рождението на голямата френска певица.

Седмицата на франкофонията завърши на 22 март 2016 г. с полагане цветя на паметника на френското военно гробище от учениците-франкофони от ІХ В клас и техния учител Марин Станев.

Фондация „Д. Хадживасилев” беше спомоществовател на мероприятията.