Отлично представяне на ученици от Държавна търговска гимназия в Националните ученически състезания по икономика ’2016

На 25 март 2016 г. приключи поредицата от Национални ученически състезания по икономика ’2016, организирани от Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” – Свищов. В тях се включиха средношколци от ХІ и ХІІ клас от над 20 български градове. Сред тях бяха и ученици от ДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов.

Най-голям брой състезатели – 61 от 15 училища, предизвика направление „Счетоводство и контрол”. Учениците решаваха индивидуално тест с 30 въпроса от счетоводната теория и практика. В това състезание на второ място се класира Симона Аврамова от ХІа клас. Симона се представи отлично и на училищния кръг на Националното състезание по счетоводство на МОН. Със своя резултат тя е класирана за участие в националния кръг от общо 50 ученици от професионални гимназии от цялата страна. Съгласно регламента на състезанието, първите 20 ученици ще участват в надпреварата, която ще се проведе на 30 и 31 март 2016 г. във Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ - Монтана.

Многобройни бяха участниците и в направление „Управление на проекти”, организирано от катедра „Стратегическо планиране”. Разпределени в 11 екипа на случаен принцип, средношколците от 14 училища трябваше много бързо да се опознаят, да се сработят и заедно да изпълнят стоящата пред тях задача. Поставеният им казус беше свързан с разработване на проектно предложение в избрана от тях тематична област: Подобряване на градската среда; Младежко развитие; Образование; Туризъм; Околна среда. Ученическите екипи трябваше да посочат проблем в избраната област, да формулират цел и конкретни дейности за нейното постигане, да определят необходимия бюджет за изпълнение на проектните дейности, да посочат очакваните резултати от изпълнението на заложените в проекта дейности и да дефинират как ще бъде осигурена устойчивостта на проекта. Голямата награда и първо място журито присъди на екип „Граждани на света”.  Екипът работи в тематична област „Туризъм”. Участниците разработиха проект с наименование „Бузлуджа: България в дланта ти”  - за реставриране и модернизиране на паметника Бузлуджа, както и построяване на галерия, в която ще могат да се видят макети на всички известни сгради и паметници в страната, копия на откритите съкровища и друго културно наследство. Член на екипа беше Венелин Борисов от ХІІа клас.

Направление „Управленски решения в международния бизнес” предизвика 22 средношколци от пет училища. Организаторите от катедра „Международни икономически отношения” бяха подготвили делова игра, в която учениците трябваше да изпълняват консултантска услуга за чуждестранна компания, търсеща възможност за международна експанзия. Учениците трябваше да препоръчат форма за навлизане на българския пазар като отчитат особеностите на компанията, характеристиките на българската икономика и възможностите за присъствие на световния пазар от българска територия. Най-добре представилият се отбор беше отличен с грамота на клуба на възпитаниците на специалност МИО. Специалната награда получи отборът,  в който се състезаваха Десислава Вълкова от ХІІб клас, Симона Аврамова от ХІа клас и Юлия Атанасова от ХІб клас. Държавна търговска гимназия имаше представители и сред класираните отбори на І, ІІ и ІІІ място, съответно:

І място – отборът в който се състезаваха Мирела Дянкова и Ванина Копчева от ХІа клас

ІІ място: Аделина Кръстева, Биляна Ангелова и Деница Маринова –  също от ХIа клас

ІІІ място: отборът на Магдалена Борисова от ХІІб клас

В направление „Бизнес информатика” се състезаваха 24 ученици от седем училища. Отправеното към екипите предизвикателство от катедра „Бизнес информатика” бе да създадат проект на Web сайт на събитието „Национална конференция „Софтуерни приложения за мобилни устройства”. На І място журито класира екипа, в който се състезаваше и Петьо Кирилов от ХІІб клас. Представители на ДТГ имаше и сред класираните на ІІ място - Иван Ангелов, също от ХІІб клас; на ІІІ място - Йоан Йозов от ХІв клас. Поощрителна награда получи отборът на  Силвия Борисова от ХІІб клас.

В направление „Икономика на туризма” участваха 49 средношколци от шест училища, разпределени в осем екипа. Състезанието се проведе под надслов „Туризмът развива региони”. Участниците имаха за задача да съставят организирано туристическо пътуване по определена тема и да го презентират. Въпреки че в екипите учениците бяха от различни училища и не се познаваха до момента, те успяха да се сработят и да изпълнят екипната задача. На І място журито класира екипа, в чийто състав беше Ева Банкова от ХІб клас, специалност „Организация на туризма и свободното време”. На ІІІ място се класира отборът на Христина Гъмзакова, също от ХІб клас.

Направление „Маркетинг” предизвика 25 участници от осем града, разпределени в шест отбора. Казусът изискваше от учениците да представят креативни идеи за наименование на марка на нова за българския пазар енергийна напитка, както и идеи за комуникационни активности. Участниците трябваше да се съобразят с информация за съществуващите потребителски сегменти и позиционните стратегии на конкурентите. На ІІ място се класира отборът на  Ирена Декова и Юлия Атанасова, ученички от ХІб клас.

В направление „Индустриална бизнес икономика” се състезаваха 24 ученици, разпределени  в осем екипа. Предизвикателството към тях беше да разработят, обосноват и защитят конкретен проект за стартиране на собствен малък бизнес. Участниците трябваше да покажат знания и умения за поемане на предприемачески риск и в рамките на три месечен период да организират дейностите по проекта, да намерят своите клиенти и най-важното – бизнесът им да оцелее. На І място журито класира проекта на екипа, в състава на който беше  Йоан Йозов от ХІв клас, на ІІ място – отбора на  Симеон Симеонов и Звездин Йозов – от ХІІб клас, на ІІІ място – отбора на Ванина Копчева и Лъчезар Георгиев – от ХІа клас.

В направление „Аграрна икономика” се състезаваха само ученици от Държавната търговска гимназия, разпределени в екипи на случаен принцип. Всеки от екипите трябваше да направи мотивирано предложение, под формата на презентация, за развитие на земеделско стопанство в направление: растениевъдство, животновъдство или смесено стопанство. Условието беше, с разполагаеми в началото ресурси от 100 дка собствена земеделска земя и 15 000 лв. собствени средства, да се кандидатства за подпомагане по Мярка 6.1 „Млад фермер” от Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.). За тази цел стопанствата на участниците трябваше да имат фиксиран минимален производствен обем, който да повишат в резултат на подпомагането до определени граници. На І място се класира екип „АГРО ТИЙМ” – Виктория Георгиева, Десислава Ганчева, Станислав Спирдонов от ХІа клас;  на ІІ място: екип „BD Agro” – Биляна Ангелова и Десислава Димитрова – от ХІа клас; на ІІІ място: екип „H&T” ООД – Мирела Дянкова от ХІа клас, Силвия Борисова и Радослав Георгиев – от ХІІб клас.

Ученици от ДТГ се състезаваха и в направление „Контрол и анализ на стопанската дейност”. Казусът за сформираните отбори включваше извършване на вътрешен одит по отношение на документи за внос на стоки, проведена инвентаризация, анализ на финансови показатели и изразяване на сигурност относно достоверност на финансов отчет. Участниците представиха на журито разработените одитни доклади с констатации и препоръки към ръководството на предприятието. На І място се класира екипът на Венелин Борисов и Павлин Владимиров от ХІІа клас; на ІІ място: екипът на  Любослав Лазаров и Звездин Йозов от ХІІб клас; на ІІІ място – екипът с  участници Юлия Атанасова и Десислава Милушева – от ХІб клас.

Презентациите на състезаващите се във всички направления средношколци, оценяваха журита, в състава на които участваха академични преподаватели и специалисти от практиката.

За подготовката и представянето на отборите се грижиха ментори в лицето на изявени студенти и докторанти. Те  имаха приятното задължение да напътстват учениците,  да им съдействат по време на самите състезания и да им дават ценни съвети при нужда.

Всички ученици, участвали в националните състезания по икономика в различните направления, получиха сертификати, с които могат да кандидатстват за прием във висши училища, като в Стопанска академия могат да бъдат записани за студенти по първа желана специалност.