Галин Ивайлов от ХІІ а клас участва в младежки обмен по програма Еразъм+

Галин Ивайлов е ученик от XIIа клас, специалност „Икономическа информатика”.

За периода  06.04 - 14.04.2016г. той  взе участие в младежки обмен по програма Еразъм+ на тема: "Младите хора - от безработица към заетост". Организатор на събитието бе Сдружение ”Институт Перспективи”, а в проекта участваха 49 младежи от 7 държави (България, Чехия, Естония, Италия, Латвия, Полша и Турция).

Ето и впечатленията на Галин от проведените дейности:

„Благодаря на организаторите за предоставената ми възможност за участие в проекта! Очакванията ми бяха оправдани. Работата в екип позволи да затвърдя компетентности като общуване на чужд език, умения за учене, инициативност и предприемачество.”