Участие на ученици в международен панаир на УТФ в Румъния

На 11 и 12 май 2016 г. в град Букурещ, Румъния ученици от XIIб клас на ДТГ "Д. Хадживасилев", ръководени от г-жа Румяна Борисова, със своята фирма „Мечтана тениска” ООД, с предмет на дейност "Търговия на дребно с тениски", участваха в международен панаир на учебно-тренировъчните фирми, организиран от Economic College "Costin C. Kiritescu". Младежи от Румъния, Молдова, Хърватска, Австрия и България, посрещнати топло от училището-домакин,  осъществиха делови контакти с техни връстници и показаха ориентираност към провокиране на мислене, самостоятелност и формиране на умения. Учениците от "Мечтана тениска" се представиха достойно и демонстрираха лична отговорност, солидни езикови познания, умения по предприемачество и способност знанието да се прилага ефективно и творчески. Нашите момичета и момчета се върнаха удовлетворени от представянето си.

Благодарим на Фондация „Димитър Хадживасилев”, която подкрепи финансово участието на учениците в панаира!