Обучение на педагогически специалисти от ДТГ „Димитър Хадживасилев”

В периода 04.07 – 07.07 2016 година се проведе обучение на учители в тримодулен квалификационен курс, насочен към създаване на привлекателна, подкрепяща и мотивираща среда в образователните институции за млади педагогически специалисти.

Курсът се осъществи в Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите към Тракийски университет – Стара Загора, а лектори бяха проф. д-р Галя Кожухарова и ас. Маргарита Славова.

В обучението участваха 56 педагогически специалисти от всички области на страната, по една двойка учители – учител-наставник  и млад учител, определени от директора на училището да работят като учители-наставници с млади, новопостъпили учители и отсяти от регионалните инспекторати. За област Велико Търново представители бяха Теодора Спасова и Михаела Маркова, учители в ДТГ „Димитър Хадживасилев”.

Събитието, събрало педагогически специалисти от цяла България, даде възможност за обмяна на добри практики и изграждане на нови контакти на всички присъстващи.

Насоката на образователната система е да подкрепи развитието на професионалния потенциал на учителите и да подпомогне адаптацията на младите учители и професионалното им развитие, за да може образованието да бъде подсигурено с добри специалисти, а българските ученици да получават най-доброто.

Изключително ерудираните и вдъхновяващи лектори направиха атмосферата на обучението мотивираща и всички участници се включваха в разгорещени дискусии, с цел обмяна на добри практики и сътрудничество.

В края на курса двойките учители представиха наставнически програми за млади учители, които ще бъдат задължителен реквизит от обучението на новопостъпилите специалисти във всички училища, с въвеждането на образователната реформа от 1 август 2016 година. Всички присъстващи получиха удостоверения за участие в курса.

Освен задължителните лекции, организаторите се погрижиха и за културните интереси на учителите и им осигуриха посещение на театрална постановка и опера.