Успешно участие на ДТГ „Д. Хадживасилев” в образователна програма на Комисията по финансов надзор „Небанковият финансов сектор в България”

От 4-ти до 8-ми юли 2016 година в гр. Банкя се проведе XIV-то издание на образователна програма за ученици "Небанковият финансов сектор в България". Участници, сред които Симона Аврамова - ученичка от ХІ-а клас на Гимназията, бяха по един ученик от 20 избрани професионални икономически училища в България и трима учители. Програмата включваше лекции и практическа част. Темата на първия ден, 5-ти юли, беше "Комисия за финансов надзор и капиталов пазар". Експерти от практиката в лицата на Владимир Бибов, Мариян Иванов, Ивайло Аврамов и Десислава Ласкова представиха функциите, структурата, дейностите, европейското измерение на финансовия надзор, както и целите и функции на регулаторните режими на инвестиционната дейност, публичните дружества, емитентите на ценни книжа и лицензионните производства. Димитър Георгиев от Елана Трейдинг показа как на практика се случва търговията на Българската фондова борса. Следобеда, практическата част продължи с посещение на БФБ, Централния депозитар и финансова група "Карол". Темата на втория ден от програмата беше "Застрахователният пазар" и се изнесоха лекции за застрахователния пазар в България, защита на ползвателите на застрахователни услуги, понятие и същност на застрахователния надзор и дистанционения надзор, съответно от  Иван Лазаров, Анна Пълева, Биляна Хартарска и Мирчо Стоянов. Практическата част за деня се състоеше в посещение на "Дженерали България Холдинг" и ВУЗФ. Темата на третия ден беше "Осигурителният пазар", а лектори - Валентина Лилова и Драгомир Гочев. След придобиването на нови знания участниците трябваше да ги защитят под формата на упражнение, в което избираха пенсионен фонд и анализираха резултатите. Следобедът продължи с посещение на "ЕН ЕН Пенсионноосигурително дружество" ЕАД и КФН, където се състоя официалната церемония по връчване на удостоверенията за участие в програмата. Всички лектори бяха на изключително високо ниво и представиха полезна информация по интересен начин. При всяко едно от посещенията участниците бяха приемани с удоволствие и получаваха възможност да видят на практика това, което са научили същия ден. В края на програмата всички ученици останаха със спомен за чудесно прекарано време с новите приятели, множество нови знания и открити различни възможности за бъдещото си кариерно развитие.

Изготвил: Симона Аврамова