Отбелязване на инициативата „Засади дърво за мир” в Световния ден за мир в ПДТГ „Д. Хадживасилев“

 На 21.09.2016 г. ученици  от 10 и 11 клас, членове на  клуб Екоалтернатива към ПДТГ с ръководител г-жа Милка Томерова, се включиха в инициативата „Засади дърво за мир“  в Световния ден за мир. По този повод те засадиха в двора на ПДТГ дъбова фиданка.


 Събитието се проведе в чест на Световния ден на мира на ООН /21 септември/. Той е част от глобалната кампания, в която участват повече от 5000 училища в около 120    страни.

Това събитие е практичен начин за подобряване на околната среда и глобалното образование. То свързва децата по целия свят, за да обърне внимание на проблемите на природата. Нещо повече - събитието насърчава мира и образованието и повишава информираността на децата в училище за важността на дърветата и горите в световен мащаб. Засаждането на дървета символизира надеждата и непрекъснатостта на живота.
Първите дървета ще бъдат засадени в Океания. Следвайки слънцето, нови дървета ще бъдат засадени в Азия, Европа, Африка и накрая в Америка. Земята ще направи само едно завъртане около оста си, а около милион нови дървета ще намерят своя дом за един ден. Тази инициатива е нашата възможност да не сме безучастни пред ужасяващите перспективи от промените в климата, а да информираме хората и да работим за намаляване на CO2 в атмосферата чрез засаждане на дървета. Пестенето на енергия е друг начин. Необходимо е да открием и други. С децата, с техните учители и родители. Заедно. Може би с наша помощ в началото бъдещите граждани на планетата ни ще изобретят метод за справяне с глобалното затопляне и промените в климата.

Обединяването на хуманистичните идеи за мир с екологичните, насочени към съхраняването на живота на Земята, е прекрасен повод залесителни дейности да се превърнат в традиционен празник за учебните заведения и общините.ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИНИЦИАТИВАТА

  • Включване на България в инициативата и затвърждаване на позициите на училищата като активни участници за запазване на природата и мира на Земята.
  • Засаждане и полагане на грижи за местни дървета.
  • Привличане на родителите към каузата за опазване на околната среда и устойчивото развитие.
  • Изграждане у ученици и учители на чувство за принадлежност към световни събития и инициативи.
  • Намаляване на въглеродните емисии. Популяризиране на начините за намаляване на въглеродните емисии.
  • Засаждането на местни дървесни видове е мярка за опазването на биоразнообразието.

Клуб Екоалтернатива  съществува от 2008 година и е член на международната екоорганизация "ЕНО" със седалище във гр. Йонсу, Финландия и поддържа връзки  със страни като Малайзия, Индия и други членки страни „ЕНО“ организацията.