От добри служители към успешен бизнес

На 5 октомври 2016 г. от 18:30 в Аулата на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ се проведе среща с работодатели от град Свищов, организирана от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ и Институт Перспективи. Целта на срещата е свързана с желанието да се постави началото на пълноценно и ползотворно сътрудничество между двете образователни институции и работодателите в гр. Свищов. 

По време на срещата Директорът на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ г-жа Румяна Иванова и Председателят на Неправителствената организация „Институт Перспективи“, г-н Ахмед Куйтов, представиха стратегия за развитието на младежкия потенциал чрез иновативни образователни техники и методи. Изтъкнато бе, че за да е успешен образователният процес от получаването на теоретични знания до работа в реална работна среда, е нужно да има приемственост между образователните институции и бизнеса. Чрез мултимедийна презентация на срещата бяха представени Европейски проекти, предоставящи подкрепа за развитие на професионалните качества на младите хора, а също така и възможностите за наемане на служители и чуждестранни стажанти посредством европейски проекти.

Разгърната бе дискусия между представителите на бизнеса и организаторите по отношение на възможностите за идентифициране на проблемите на бизнеса, засягащи служителите в техните фирми и ролята на образователната институция за преодоляването им. Пламен Борисов, управител на  ЕТ „Плам 90” и Мария Герчева, управител на „Меги 56” ЕООД споделиха удовлетвореността си от работата на учениците от ПДТГ, провеждащи производствена практика в техните фирми. Господин Румен Йорданов, изпълнителен директор на "Драгажен флот - Истър" АД изтъкна, че всички служители в неговата фирма са с висше образование, но при равни други условия предпочитат завършили средно образование в ПДТГ.

В края бяха обсъдени и бъдещи мерки за сътрудничество между страните.