Представители на ученическите съвети на посещение в Община Свищов по повод Деня на българската община

По покана от страна на общинското ръководство, учениците от петте свищовски училища посетиха кабинетите на кмета на община Свищов Генчо Генчев, председателя на Общински съвет д-р Кристиян Кирилов и секретаря на Общината Любомира Петрова. В унисон с празника, те се запознаха с работата на ръководните органи в местната власт. Истинско удоволствие  за тях беше посещението на Гербовата зала, където кметът г-н Генчев им показа атрибутите на властта, като постави огърлицата с почетния знак на общината на врата на десетокласника Кристиян Варамезов. Генчо Генчев символично го провъзгласи за кмет на Общината за 1 час, а на дванадесетокласничката от ПДТГ „Димитър Хадживасилев” Николета Асенова връчи почетния ключ на града. За последвалия един час Любомира Петрова и Генчо Генчев предадоха в ръцете на младото поколение ръководството на Община Свищов, като им пожелаха да следват упорито мечтите си, да се учат добре и да вярват в своя успех. Превърнат ли се в уверени, можещи и знаещи млади хора, те вече са в полза на обществото.