Европейската седмица на програмирането в ПДТГ "Димитър Хадживасилев"

В периода 15 – 23 октомври 2016 година, в страните от ЕС, за четвърта поредна година се провежда Европейска седмица на програмирането. С организирането й се цели да се повиши общественият интерес към програмирането, да се насърчат европейските граждани на различни възрасти да обогатят дигиталните си умения и да научат повече за програмирането – да придобият умения за открито сътрудничество, креативност и решаване на проблеми.

ПДТГ „Д. Хадживасилев“ също се включи в инициативата. На 18 октомври се проведе лекция на тема „Програмирането – занаят или дисциплина?“ с лектор Цветелин Борисов, който е учител в гимназията и докторант към катедра „Бизнес информатика“ при СА „Д. А. Ценов“. Той сподели своя дългогодишен опит в програмирането и наблегна на следното: „За да успееш в сфера, която се развива всеки ден, трябва постоянство, доза въображение и основни знания“. В думите си той ярко открои професията „програмист“ като водеща и добре платена.  За пример даде историята и успехите на хората, променили малко или много ежедневието на всеки от нас, чрез създаването на съвременните методи за комуникация – Стив Джобс, Стив Возняк и Марк Зукърбърг. Всички ученици, присъствали на лекцията, си тръгнаха удовлетворени от проведената дискусия.

„Програмиране и алгоритмични езици“ е един от учебните предмети, преподавани в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ за специалностите „Икономическа информатика“ и „Икономическо информационно осигуряване“. В часовете по „Програмиране“ и „Информатика“ се проведе анкета, проучваща мнението на учениците и тяхната гледна точка. В отговор на въпросите, те изброиха необходимите качества за един програмист - интелект, въображение, знания, квалификация и логическо мислене. Много от тях определиха процеса програмиране като труден, но развиващ начина на мислене и даващ възможности за преоткриване на нови гледни точки.