Дебат на кандидатите за училищен ученически омбудсман

УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА ПДТТ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” ГР. СВИЩОВ

ОРГАНИЗИРА

ДЕБАТ

НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН

ТЕМА: „РОЛЯТА И МЯСТОТО НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ ОМБУДСМАН В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ПДТГ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ”

ГР. СВИЩОВ

НА 2 НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА (СРЯДА) ОТ 14:45 Ч. В АУЛАТА

КАНЯТ СЕ ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!