Дебат между кандидатите за училищен ученически омбудсман в ПДТГ

На 2 ноември 2016 г. се състоя дебат на тема: "Мястото и ролята на училищния ученически омбудсман в учебно - възпитателния процес в ПДТГ "Димитър Хадживасилев ” гр. Свищов ".

Дебатът беше организиран от ученическия съвет на гимназията. В него взеха участие кандидатите за училищен ученически омбудсман Симона Минкова от Х б кл. и Самидин Самидин от ХI б клас.

Дебатът беше открит от Директора на ПДТГ  г-жа Румяна Иванова.  Присъстваха също така и ЗДУД г-жа Тодорка Иванова, учители и ученици.

Водещ беше Марин Станев - координатор на ученическия съвет.