СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО - ПРОГРАМА

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

„ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“ – СВИЩОВ

 

ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ – БЪЛГАРИЯ

 

 

СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

14-20 НОЕМВРИ 2016 Г.

 

 

П Р О Г Р А М А

 

 

15.11.2016г., 14:45ч., Аула на ПДТГ

Откриване на Седмицата на предприемачеството в ПДТГ

Презентация „Предприемачеството“  на Синтия Врайкова, ученичка от XI б клас, специалност “Организация на туризма и свободното време“, професия „Организатор на туристическа агентска дейност“

 

 

16.11.2016г., 14:45 ч., Аула на ПДТГ

„Часът на предприемача“ – среща-разговор на тема „Социалният предприемач“

 

 

17.11.2016г., Аула на ПДТГ – Иновационен лагер 2016

10:00 ч., Работа на екипите по решението на бизнес казус

14:45 ч., Презентации на отборите

16:30 ч., Награждаване и връчване на сертификати