КЛУБ ,,ДТГ – ДЕБАТИ” УЧАСТВА В ,,TU FALL OPEN 2016”

На 26 ноември в Технически университет - София се проведе традиционният турнир по дебати - "TU fall open 2016". В него взеха участие 12 отбора съставени от студенти, а единственият ученически отбор беше ,,ДТГ-ДЕБАТИ”. По регламент дебатите се проведоха в американски парламентарен формат, в който отборите се състоят от двама човека. Проведоха се четири кръга, в които трябваше да се излъчат и двата най-добри отбора за финала.

В първи кръг темата за дебат беше от сферата на икономиката, а именно: ,,Това правителство ще въведе прогресивното данъчно облагане в България".  Интересен факт се получи още в първи кръг, защото настоящи участници от училищния клуб трябваше да се състезават срещу бивши участници от клуб ,,ДТГ-ДЕБАТИ”. След много оспорван дебат само една точка в повече определи за победител настоящите участници в клуб ,,ДТГ-ДЕБАТИ”.

Във втори кръг темата за дебат беше "Това правителство вярва, че шампионите се възпитават с агресия".  В този кръг отборът на клуб ,,ДТГ-ДЕБАТИ” изнесе много силен дебат, но една точка разлика определи за победител противниковия отбор. В трети кръг темата беше: ,,Това правителство ще отиде на театър вместо на мач”, а в четвърти кръг:  ,,Това правителство ще мотивира младите хора да останат в България". В тези два кръга съдиите присъдиха победите за противниците.

Дебатьорите от клуб "ДТГ-ДЕБАТИ" в състав: Ива Кирилова, Виктор Петков и Радослава Дакова за първи път водиха дебати в американски парламентарен формат и останаха удовлетворени от участието си в турнира, защото опита, който получиха е безценен, а и за пореден път доказаха, че подготовката в Професионална държавна търговска гимназия ,,Димитър Хадживасилев” е на много високо ниво.