АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

ПДТГ "Димитър Хадживасилев" е професионална гимназия, която традиционно обучава учениците си в направленията "Стопанско управление и администрация", "Приложна информатика", а от пет години и в направление "Услуги за личността".  Настоящата анкета има за цел да проучи мнението на общността за актуалността на предлаганите професии и необходимостта от навлизането на нови. Вашият отговор е важен за нас!

Линк към анкетата: https://goo.gl/forms/zxjpEUUuSR8qCjeC3