Национално ученическо състезание в четири направления

На 16.12.16 година се проведе национално ученическо състезание, организирано от СА „Д. А. Ценов“, което предизвика средношколци от 8 области на България да премерят сили в 4 научни направления.

Ученици на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ се включиха в казусите на две от най-важните сфери на икономиката, организирани от катедра „Бизнес информатика“  и „Икономика и управление на туризма“, съответно в направления „Проектиране на мобилно приложение“ и „Туристиада“.

Казусът в направление „Бизнес информатика“ изискваше проектиране на мобилно приложение „Училищен календар“. Участниците бяха запознати с добрите практики за проектиране на приложения от подобен вид и им бяха осигурени персонални компютри и софтуер за обработка на изображения. Своите проекти, участниците представиха пред компетентно жури – преподаватели от катедра „Бизнес информатика“.

Участниците от ПДТГ в това направление бяха: Виктор Дамянов, Милен Мариянов, Станислав Спирдонов и Радостин Райков от XII A, специалност „Икономическа информатика“ и Николета Николаева от XII В, специалност „Малък и среден бизнес“.

Първата награда беше присъдена на екип "Техно Вижън", в който се усещаше силно присъствие на възпитаници на ПДТГ – Радостин Райков от XII A клас, а ментор на отбора беше Антония Манолова, която е бивша възпитаничка на гимназията.

Заданието, върху което работиха учениците от направление „Туристиада“, бе свързано с разработване на идеен проект за изграждане на хотел. В процеса на работа те трябваше да вземат решение, относно капацитета на хотела, целевите групи туристи и допълнителни хотелиерски услуги. Проектите оценява компетентно жури в лицето на преподаватели от катедра „Икономика и управление на туризма“ и представители от практиката.

Участниците от ПДТГ в това направление бяха: Десислава Милушева, Юлия Атанасова, Йоанна Йорданова, Катерина Копоева, Христина Гъмзакова, Ирена Декова и Габриела Иванова от XII Б клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“.

В отбора, отличен на първо място, участваха Десислава Милушева и Юлия Атанасова от XII Б клас.

Всички участници от първата търговска гимназия доказаха професионализма на своите учители. Нека им пожелаем успехи занапред!