ПОКАНА ДО ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ПДТГ

ДО Г-ЖА АНТОАНЕТА ДЕРМЕЧКОВА,

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПДТГ

 

ДО Г-ЖА ГАЛИНА СИМЕОНОВА,

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПДТГ

 

ДО Г-ЖА НЕВИН АХМЕДОВА,

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПДТГ

 

ДО Г-ЖА АНТОАНЕТА БЪЛДЪРКОВА,

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПДТГ

           

ДО Г-ЖА КАЛИНА КАПЕЛОВА           ,

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПДТГ

           

С В И Щ О В

 

 

ДО Г-ЖА АННА ПАВЛОВА

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПДТГ

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

П О К А Н А

                                            

 

            На 05.01.2017 г. от 17:30 ч. в Аулата на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, Свищов ще се проведе заседание на обществения съвет към ПДТГ със следния дневен ред:

  1. Становище по училищния план-прием.
  2. Становище по Етичен кодекс на общността в ПДТГ.

 

Запознаване с материалите - Училищния план-прием и Етичен кодекс на общността в кабинет № 28  в сградата на ПДТГ.

Поканата се публикува и на интернет страницата на ПДТГ.

 

 

С уважение,

 

/П/

Асен Боянов

 

Председател

на Обществения съвет към

ПДТГ „Д.Хадживасилев”– Свищов