Състезание "Какво бих направил за училището с 300 лева?"

 

РЕГЛАМЕНТ

ЗА СЪСТЕЗАНИЕ „КАКВО БИХ НАПРАВИЛ ЗА УЧИЛИЩЕТО С 300 ЛЕВА?“

ЦЕЛ

Състезанието се организира в чест на 132 годишнината от създаването на ПДТГ. Целта на конкурса е да събуди креативността в учениците и да предложат най-добрата идея, която ще бъде осъществена.

РЕГЛАМЕНТ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Право на участие имат всички ученици от 8 до 12 клас. Период на провеждане – 05.01.2017г. – 01.02.2017 г.
 • Обявяване на победителите: 9 февруари 2017г.

УСЛОВИЯ

Проектите могат да бъдат под формата на:

 • Есе;
 • Компютърна презентация;

Желаещите да изпращат своите идеи на имейл адрес:

mihaela.markova@gmail.com  – с тема: „какво бих направил за училището“

ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ЕСЕ:

 • Максимален обем – до 4 страници;
 • Форматиране:
 • Paper size – A4
 • Margins – top 2,5 cm; bottom 2,5 cm; left 2,5 cm; right – 2,5 cm.
 • Номерация на страниците – долу, вдясно;
 • Шрифт: Times New Roman
 • Размер на текста: 12pt;
 • Междуредие: 1,5 pt;
 • Подзаглавието трябва да съдържа: трите имена, специалност, професия, клас.

ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 • Максимален обем слайдове – 20
 • Информативно и добре онагледена
 • Да няма повече от 2 шрифта

КРИТЕРИИ

 • Ясно формулирана идея;
 • Добра аргументация;
 • Актуалност на идеята;
 • Ниво на осъществимост.