Безвъзмездно предоставяне на движими вещи

С Ъ О Б ЩЕ Н И Е

 

ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов предлага да предостави безвъзмездно на друго професионално училище следните движими вещи – частна държавна собственост:

 

инв. №

НАИМЕНОВАНИЕ

МЯРКА

К-во

9000000004

Работен офис стол черен

бр.

1

ОИ 722

Обикновенни столове

бр.

51

ОИ 721

Двойни маси

бр.

7

ОИ 649

Стол - посетителски

бр.

2

ОИ308

Стъкла

кв.м.

2

ОИ213

Чаши за безалкохолни напитки

бр.

6

ОИ35

Чайник порцеланов

бр.

1

ОИ408

Калорифери

бр.

4

ОИ708

GSM Nokia 1208

бр.

4

ОИ594

Слушалки с микрофон за компютър

бр.

1

141220121

Тонколони за компютър

бр.

2

1412201222

Тонколони за компютър

бр.

3

1412201223

Тонколони за компютър

бр.

1

1432

Фитнес център – dm4700c-xi

бр.

1

КФ121

Спортен екип /анцуг/

бр.

12

КФ132

Ръкавици - чифт

бр.

1

КФ159

Постелки за аеробика

бр.

5

КФ84

Въженца за спорт

бр.

1

6003

Футболни чорапи

чифт

15

8422140010

Футболни топки

бр.

20

8414120003

Волейболнитопки

бр.

10

8430100008

Тенис хилки комплект

бр.

24

8430100001

Тенис топчета

бр.

150

 

Моля, при проявен интерес, да ни уведомите до 16.01.2017 г.

 

Изготвил,

ЗДАСД: П

/А. Цветанов/