ПОКАНА за обучение по проект

Във връзка с дейностите по проект "Бъдещето е толерантност" Ви информираме за следниата възможност за включване в проекта:

От 20 до 24 февруари 2017г. ще се проведе обучение:  ПО-ДОБРИ И ПО-ТОЛЕРАНТНИ.

В него имат право да участват:

- 30 ученици от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, имащи опит с младежки дейности и боравене с техниките на неформалното учене;

- 15 родители на ученици от ПДТГ;

- 5 учители от ПДТГ.

Целта на обучението с тези 50 участници е да се повишат компетенциите на младежки работници, учители и родители за работа в мултикултурна среда.

Ползи за участниците:

  • успешно завършилите курса ще получат сертификати, удостоверяващи компетенциите им за работа в мултикултурна среда;
  • ще получат възможност за включване в последващи дейности по проекти на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ и Сдружение „Институт Перспективи“ на регионално, национално и международно ниво.

За участие:

Желаещите трябва да се запишат в кабинет 31 на ПДТГ,  в срок до 12 февруари 2017г.

За повече информация – Ахмед Куйтов, координатор на проекта: chairman@institute-perspectives.com