Покана до Обществения съвет

       ДО Г-ЖА АНТОАНЕТА ДЕРМЕЧКОВА,

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПДТГ

 

ДО Г-ЖА ГАЛИНА СИМЕОНОВА,

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПДТГ

 

ДО Г-ЖА НЕВИН АХМЕДОВА,

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПДТГ

 

ДО Г-ЖА АНТОАНЕТА БЪЛДЪРКОВА,

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПДТГ

           

ДО Г-ЖА КАЛИНА КАПЕЛОВА           ,

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПДТГ

           

             С В И Щ О В

 

             ДО Г-ЖА АННА ПАВЛОВА

ЧЛЕН НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПДТГ

 

            ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

            П О К А Н А

                                            

            На 23.01.2017 г. от 17:30 ч. в Аулата на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, Свищов ще се проведе заседание на обществения съвет към ПДТГ със следния дневен ред:

  1. Запознаване с иновация на тема „Комуникация и сътрудничество за високи образователно-възпитателни резултати и удовлетвореност на заинтересованите страни”.
  2. Други.

 

Поканата се публикува и на интернет страницата на ПДТГ.

 

С уважение,

 

/П/

 

Асен Боянов

 

Председател

            на Обществения съвет към