ПОКАНА ДО РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители,

Ръководството на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ и Управителният Съвет на международната неправителствена младежка организация  „Институт Перспективи“, най-учтиво и сърдечно Ви канят да се включите в обучението:  „ПО-ДОБРИ И ПО-ТОЛЕРАНТНИ“, което ще се проведе в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ в периода 20-24.02.2017 година /включително/ от 12 до 19.30 часа в Аулата на гимназията.

В него ще участват 30 ученици, 15 родители и 5 учители, които чрез иновативните техники на неформалното учене ще развият компетенции за  работа в мултикултурна среда. При провеждането на обучението всички обучителни материали, обеди и кафе-паузи са безплатни за участниците.

Участниците в обучението ще бъдат запознати с възможности за кариерно развитие по национални и европейски програми.

На участниците ще бъде предложена възможност за допълнителна квалификация чрез участия в безплатни за тях обучителни курсове в Европа.

Желаещите се записват  до 16:00ч. на 18.02.2017г.  на телефон 0631 64384.

 

С Уважение!

 

Румяна Иванова                                                                                                                                      Ахмед Куйтов

Директор на ПДТГ                                                                                                                                 Председател УС на

„Димитър Хадживасилев“                                                                                                                  Институт Перспективи