ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

 

На 17.02.2017г. от 17:30ч. в Аулата на ПДТГ ще се проведе обща родителска среща при следния дневен вед:

1.Отчитане на учебно-възпитателните резултати от първи учебен срок.

2.Други 

 

От 18:00ч. ще се проведе родителска среща по класове.

 

ОЧАКВАМЕ  ВИ!  БЪДЕТЕ АКТИВНИ!