"Най-добра бизнес идея" в ПДТГ

УЧИЛИЩЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ  „НАЙ-ДОБРА БИЗНЕС ИДЕЯ”

Приключи училищният кръг на Националното състезание  „Най-добра бизнес идея” 2017г . Състезанието се организира и провежда по регламент на МОН във всички професионални гимназии по икономика и цели да стимулира иновативността, креативността, творческа изява в областта на предприемачеството и екипната работа на учениците; да насърчава развитието на предприемаческа култура, предприемаческо мислене и поведение.  

Училищният кръг на състезанието се провежда на два етапа:

  •  първи етап – писмено разработване и представяне на бизнес идеите;
  •  втори етап - устно представяне и защита на бизнес идеите.

За участие в състезанието бяха представени пет бизнес идеи, разработени от ученици от ХІ клас: Деница Борисова, Даниела Евгениева и Ивона Петрова от ХІ-а клас, специалност „Икономическа информатика” и Албена Атева и Симона Иванова от ХІ-в клас, специалност „Икономическо информационно осигуряване”. Комисия за оценяване на участниците в училищния кръг на състезанието извърши оценяване и класиране на първия училищен етап и допусна до втория училищен етап всички представени идеи.

На 23.02.2017г. се проведе вторият етап на състезанието. Момичетата представиха и защитиха своите интересни и оригинални бизнес идеи пред комисия в състав: Аделина Милинова – старши учител теоретично обучение, Цецка Станева – дългогодишен учител по професионална подготовка в гимназията и Теменужка Тончева – управител на „НЕТ Експрес” ООД – Свищов. Оригиналните презентации, ентусиазираното и мотивирано представяне на учениците бяха наблюдавани и подкрепяни от учители по професионална подготовка и от ЗДУД – г-жа Т. Иванова.

Оценката на бизнес идеите се извърши по критерии на националното състезание  - иновативност, реалистичност, устойчивост, очаквани резултати и ползи от реализирането на  идеята; прегледност и  яснота на описанието, умение за представяне пред публика.

Комисията за оценяване на участниците в училищния кръг на състезанието класира за участие в предварителната квалификация на Националното състезание  „Най-добра бизнес идея” 2017г.  бизнес идеите на Деница Борисова и Даниела Евгениева от ХІ-а клас, класирани съответно на първо и второ място. На етап „предварителна квалификация”, национална комисия ще оцени отново всички класирани на първо и второ място на училищен кръг бизнес идеи  и ще избере двадесет и четири от тях. Техните автори придобиват право за участие в националния кръг на състезанието „Най-добра бизнес идея”.

Успех на Деница и Даниела при преминаване през предварителната квалификация и достигане до националния кръг на състезанието „Най-добра бизнес идея” 2017!