Възпитаниците на ПДТГ - водещи мрежови специалисти сред учениците в областта

На 25.03.2017г. в гр. Велико Търново се проведе тринадесетото поред областно състезание по компютърни мрежи за ученици, организирано от „Интелекти“ ООД, със съдействието на РУО – В. Търново и с любезното спонсорство на домакините и БАМА – Българската асоциация на мрежовите академии.

ПДТГ“Д. Хадживасилев“ е сред традиционните участници в състезанието. Тази година подготовката за надпреварата бе осъществена в рамките на Клуб „Облачни и мрежови технологии“, сформиран по проект „Твоят час“ - BG05M20P001-2.004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности, Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Ръководител на групата – Теодора Спасова – ст. учител по информатика и ИТ и административен управител на Сиско мрежова академия „Интегра Джуниър“ – Свищов.

В началото на състезанието бяха раздадени награди и грамоти на първенците от общинския кръг, за Свищов съответно: I място – Виктор Здравков Дамянов – ХII клас, II място – Симона Илиева Аврамова – XII клас и Кристиан Стефанов Иванов – X клас, всички те – ученици на ПДТГ“Д. Хадживасилев“, специалност „Икономическа информатика“. Класирането на победителите, както и на следващите четирима, бе определено единствено от минутките разлика във времето на предаване на работните листи, тъй като всички постигнаха максимален брой точки в представянето си.

В последствие учениците бяха разделени в различни стаи, където трябваше да се справят с 50 теоретични въпроса и казуси от теорията на компютърните мрежи, зададени в стила на терминологията на Сиско системс. След това им бяха дадени и две практически задачи за подмрежово деление.

Представителите на ПДТГ показаха отново, че могат да са не само добри икономисти, но и отлични информатици. Те се наредиха на първите осем места, с изключение на шесто. Победител в състезанието БЕЗАПЕЛАЦИОННО стана Симона Илиева Аврамова, с максимален брой точки и в двата кръга. Втори след нея се нареди Виктор Здравков Дамянов, а трети се класира явяващият се за първи път на това състезание Любен Георгиев Георгиев от IX клас, също специалност „Икономическа информатика“.

Така клуб „Мрежови и облачни технологии“ се увенча с отборна победа и пълно удовлетворение от положения труд. Получените знания ще бъдат  полезни на учениците в бъдещите им планове, свързани за повечето от тях с информационните технологии. Надпреварата и успехът амбицираха състезателите за следващи участия.