Представителна изява на клуб „Журналист“

 

         На 20 март 2017 г. в ПДТГ „Д. Хадживасилев“ се проведе представителна изява на клуб „Журналист“, създаден и функциониращ в рамките на проект „Твоят час“. В присъствието на ученици и учители от гимназията младите журналисти получиха своите конкретни задачи във връзка с обработката и публикуването на материали, предназначени за поредния брой на училищния вестник ПДТГ- NEWS. На присъстващите бе интересно да научат какви са стъпките по създаването на училищния вестник и по-конкретно-оформянето на уводната статия, структурата на отделните рубрики, обработката на снимковия материал и дизайна на предстоящия брой.