Успех на Национално състезание „Най-добра бизнес идея“ 2017

На 21 април 2017 г. в град Пловдив се проведе  финалът на Националното състезание "Най-добра бизнес идея".  Състезанието  е част от традиционната  "Панорамата на професионалното образование". В него участваха 24-те ученици от ХІ и ХІІ клас на професионални гимназии по икономика, преминали успешно предварителната квалификация на Националното състезание от допуснатите 66 идеи.  

Учениците бяха разпределени в отбори на случаен принцип.  Всички отбори работиха по  изтеглена в деня на състезанието тема:  „Здрав дух в здраво тяло“ – бизнес за задоволяване на нуждите на хората от спортуване.

Сред участниците в състезанието беше и Деница Йорданова Борисова – ученичка в ХІ клас, специалност „Икономическа информатика“ в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов.

Отборът, с който се състезаваше Деница, се представи отлично и бе класиран от журито на призовото ІV място.  Съотборниците  успяха много бързо да се „сработят“ и за краткото време измислиха иновативна идея за бизнес, за задоволяване на нуждите на работещи  хора от спортуване.  Успяха да убедят журито в необходимостта и ползата от предложения бизнес. Достойно и аргументирано, като истински професионалисти,  защитиха своята бизнес идея. Всички показаха отлично ниво на владеене на икономически термини и понятия, умения за  работа в екип и за представяне пред публика, бяха иновативни и креативни.  

Учител – ръководител и консултант при подготовката на Деница за участие в училищния кръг и във финалният етап от състезанието, беше Юлия Величкова – старши учител теоретично обучение в ПДТГ.

Поздравления за Деница за успешното представяне в  първото й сериозно икономическо състезание!