ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Подробна информация за предлаганите специалности и график за дейностите по ДПП за учебната 2017/18 година ще откриете в рубриката "ПРИЕМ".