Професия "ИТ специалист"

На 27 Април се проведе лекция на тема "Професия ИТ специалист" с лектор Цветелин Борисов, който е учител в ПДТГ „Д. Хадживасилев“ и докторант към катедра „Бизнес информатика“ при СА „Д. А. Ценов“. Той сподели своя дългогодишен опит в ИТ сектора и затвърди мнението: „За да успееш в сфера, която се развива всеки ден, трябва постоянство, доза въображение и основни знания“.

За потвърждение на своите думи той спомена реални примери от историята и успехите на хората, променили малко или много ежедневието на всеки от нас, чрез създаването на съвременните методи за комуникация – Стив Джобс, Стив Возняк и Марк Зукърбърг. Всички ученици, присъствали на лекцията, си тръгнаха удовлетворени от проведената дискусия.

В лекцията Борисов ярко открои професии като "програмист", "администратор" и "мениджър проекти" като водещи и добре платени.

На събитието присъстваха ученици от 10 - 12 клас, които участваха активно със своите актуални и интересни въпроси.

„Програмиране и алгоритмични езици“ е един от учебните предмети, преподавани в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ за специалностите „Икономическа информатика“ и „Икономическо информационно осигуряване“. В часовете по „Програмиране“ и „Информатика“ се проведе анкета, проучваща мнението на учениците и тяхната гледна точка. В отговор на въпросите те изброиха необходимите качества за един програмист - интелект, въображение, знания, квалификация и логическо мислене. Много от тях определиха процеса програмиране като труден, но развиващ начина на мислене и даващ възможности за преоткриване на нови гледни точки.