Майкрософт отново издаде сертификати на ученици от ПДТГ „Д. Хадживасилев“

За поредна учебна година ученици от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ - Свищов се обучаваха по програмите Microsoft Imagine Academy под ръководството на Теодора Спасова – ст. учител по информатика и ИТ. Петимата най-добре представилите се в това обучение ученици се явиха напълно безплатно на изпит за получаване на международно признатия сертификат Microsoft Office Specialist – WORD 2016, като по този начин валидираха знанията и уменията си за работа с популярния софтуер.

Обученията и сертификациите са част от проекта „Microsoft YouthSpark - Кариера в ИТ“. Глобалната инициатива Microsoft YouthSpark стартира в световен мащаб, като си поставя за цел да се създадат възможности за 300 милиона младежи в над 100 страни за образование, заетост и предприемачество. Партньор по тази програма в България е Алумни клуб на завършилите Стопански факултет на „СУ Св. Климент Охридски“, който инициира редица проекти с основна цел да помогне на младите хора да се справят с предизвикателствата на пазара на труда.

ПДТГ е активен участник в проекта „Кариера в ИТ“ и за трета година  сертифицира свои ученици и учители с международно признатите документи на Microsoft. Симона Аврамова, Виктор Дамянов, Виктор Петров, Бранимир Петков и Милен Мариянов, всички те завършващи спациалност „Икономическа информатика“, заслужено допълниха своите портфолиа с ценния документ и така станаха още по-търсени кадри за заемането на IT - насочени работни места.