С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ НА VІІІ А КЛАС НА 23 ЮНИ 2017 ГОДИНА (ПЕТЪК) ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

          13.45 -  14.30 часа:     Биология и здравно образование

          14.40 -  15.25 часа:     Физическо възпитание и спорт