Във връзка с приема - ВАЖНО!

Документи за участие в първи етап на класиране за приемане на ученици в VIII клас за учебната 2017/2018 година могат да се подават:

- в срок от 16.06 до 22.06.17 включително в ОУ "Бачо Киро" - гр. Велико Търново, от 08:00 часа до 18:00 часа;

- онлайн на адрес: https://priem.mon.bg - Инструкция за онлайн кандидатстване

Допълнителна информация за специалностите, графиците, и необходимите документи за кандидатстване ще откриете в секция "Прием".