Слово на Директора по случай дипломирането на Випуск 2017

Скъпи зрелостници,

Днес ще получите Вашите документи – диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация, удостоверяващи знания, умения и компетентности, за които се трудихте по време на обучението си в гимназията. Вие положихте усилия под ръководството на вашите учители - компетентните педагози на ПДТГ и със съдействието на работодателите, осигурили  вашите ментори на реалните работни места по време на практическото обучение за придобиване на професия. Благодарение на обединените усилия, на инвестирания труд и отговорност постигнахме много добри и отлични резултати на ДЗИ и на ДИ за придобиване на професионална квалификация. Пълни отличници на ДЗИ са Симона Аврамова – по български език и литература и Михаела Цветанова по биология и здравно образование. Симона Аврамова е предложена за удостояване с почетно отличие „Национална диплома” от Министъра на образованието и науката съгласно критериите на чл.66, ал.6 от Наредбата за приобщаващо образование.

От обучаваните 68 ученици /67 в дневна форма и 1 в самостоятелна форма на обучение/по професии „Икономист – информатик”, „Организатор на туристическа и агентска дейност” и „Сътрудник в малък и среден бизнес” получават дипломи за средно образование – 61 ученици и свидетелство за професионална квалификация – 60.

Дипломите от ПДТГ „Димитър Хадживасилев” са гаранция за вашата реализация, за вашето кариерно развитие. Предстоят ви още избори, за които отговорността е ваша. Всеки пише своята история. Всички заедно написахме страниците от историята на Гимназията през годините на нашата съвместна работа, за което ви благодаря.

Вярвам, че ви предстои живот, изпълнен с радост и смисъл. Бъдете балансирани, за да не нарушава нищо вътрешния ви мир. Мислете винаги за доброто, работете добре и очаквайте добро - така то винаги ще ви следва. Не се разделяйте с ведрото изражение и дарявайте с усмивка света около вас. Ентусиазирайте се от успеха на другите, както от собствените си успехи. Отделяйте достатъчно време за самоусъвършенстване, за да не ви остава време да критикувате и да бъдете недоволни. Работете за личния си просперитет, но не забравяйте завета на Дарителя - работете и  за благото и величието на България!

На добър час!

Р. Иванова- директор